Projecten

Onderwijs

Onderwijs

Voor veel kinderen in Kenia is onderwijs niet vanzelfsprekend. OIP steunt kinderen daarom met het schoolfonds. Goed onderwijs is van groot belang om voor een bredere ontwikkeling te zorgen. Die ontwikkeling wordt niet alleen gestimuleerd door de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan, maar ook door het beheren van een bibliotheek. Onderwijs wordt ook gegeven middels voorlichting over aids. De bevolking in Afrika is zich namelijk lang niet altijd bewust van de dreiging van aids. Ook weten de mensen niet hoe eenvoudig de ziekte soms voorkomen kan worden. Daardoor heeft het virus zich in Afrikaanse landen, waaronder Kenia, in recordtempo kunnen verspreiden. Door goede voorlichting hoopt het OIP de bewustwording sterk te vergroten. Geeft u aan het OIP, dan bent u er van verzekerd dat een groot deel wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de jongste bewoners van Oyugis...

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Het OIP heeft in Oyugis een medische hulppost met apotheek opgezet, waar de plaatselijke bevolking tweemaal per week het spreekuur kan bezoeken. Op de hulppost worden kleine onderzoeken uitgevoerd, kan het bloed getest worden en wordt eenvoudige medische hulp verleend. Voor grotere onderzoeken kan de hulppost patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis. Het OIP heeft de afgelopen jaren bovendien een sterk thuiszorgprogramma opgezet, waar zo’n 150 vrijwilligers bij betrokken zijn. Ze bieden hulp in de vele gezinnen in Oyugis. De thuiszorgers hebben wekelijks overleg met een verpleegkundige en krijgen bovendien bijscholing op diverse terreinen. Op het gebied van aidsremmers is er een goede samenwerking met Artsen zonder Grenzen en de lokale ziekenhuizen. Uw bijdrage zorgt dat medische hulp ook beschikbaar is voor de armste bewoners van Oyugis...

Landbouw

Landbouw

De grond in Kenia is erg vruchtbaar. De bevolking van Oyugis is echter grootgebracht met visserij. De kennis over landbouw schiet daardoor vaak tekort waardoor onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de vruchtbare grond. Daarom verzorgt het OIP diverse cursussen en opleidingen, om de bevolking te leren om op andere manieren in hun onderhoud te voorzien. De ‘boeren in opleiding’ krijgen van het OIP een lening in natura (diverse werktuigen waaronder een ploeg, vee, trekdieren, zaden…). Ze moeten in ruil voor de lening de instructies doorgeven aan anderen in de gemeenschap, zodat uiteindelijk de bevolking zelf van elkaar leert. Zodra een boerenbedrijf voldoende draait, betalen de boeren de lening terug, zodat het OIP een nieuwe beginner op weg kan helpen. Ook voor de opzet van tilapia-vijvers - een makkelijk te kweken vissoort - geeft het OIP steun. Steun het OIP en help zo aan een duurzame ontwikkeling in dit gebied...

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

In een land waar mensen zoveel te maken hebben met armoede, ziekte en sterfte, zijn de problemen natuurlijk ook op maatschappelijk gebied vele malen groter. Er zijn nergens zoveel weeskinderen als in Oyugis en de bevolking heeft bijna dagelijks te maken met rouw om een familielid of een bekende. OIP heeft een spreekuur voor mensen die het even niet meer zien zitten. Voor de bewoners van Oyugis is het vaak belangrijk om even hun verhaal kwijt te kunnen aan iemand die echt luistert. Het OIP werkt met vrijwilligers die de bewoners thuis opzoeken om te kijken hoe het gaat. Ook helpt het maatschappelijk werk weduwen bij het opzetten van bijvoorbeeld een naaiatelier of een stalletje voor de verkoop van bananen. Met uw geld kan het OIP steun geven aan die mensen die extra steun hard kunnen gebruiken. Uw steun staat garant voor overleven...

Weeskinderen

Weeskinderen

Het sterftecijfer door aids is in de omgeving van Oyugis ontzettend groot. Daardoor zijn er ook veel weeskinderen in het gebied. Deze kinderen staan er vaak op hele jonge leeftijd helemaal alleen voor. De oudste weeskinderen krijgen daardoor taken die niet bij hun leeftijd horen: zorgen voor broertjes en zusjes, ze moeten zich inspannen om aan voedsel te komen en gaan ook nog eens naar school. Het bouwen van een weeshuis lijkt een oplossing, maar het OIP kiest voor opvang in eigen woonomgeving. De problemen zijn te groot en een weeshuis is bovendien te duur. Opvang van weeskinderen gebeurt door de mensen om de weeskinderen heen te stimuleren om steun te geven op het gebied van wonen, voedsel, school en welzijn. Een zware taak, omdat vrijwel elk gezin te maken heeft met onrecht in de vorm van armoede, ziekte en sterfte. Met uw giften probeert het OIP het wij-gevoel in de gemeenschappen te vergroten, zodat de bewoners samen werken aan het herstel...

Het Oyugis Integrated Project besteedt aandacht aan een vijftal deelprojecten.

Projecten

  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Landbouw
  • Maatschappelijk werk
  • Weeskinderen