Aids in Afrika

Aids in Afrika

In Kenia leven ruim 3 miljoen mensen die geïnfecteerd zijn met HIV, ook bekend als het aidsvirus. Het is daarmee een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Medicijnen zijn in ontwikkelingslanden niet of nauwelijks betaalbaar.

Aids maakt het toch al zware leven in het arme Kenia nog moeizamer. Dagelijks sterven 800 burgers aan aids. Het aantal weeskinderen neemt daardoor steeds verder toe en zal binnen enkele jaren waarschijnlijk naar 4 miljoen (!) stijgen.

De medewerkers van Oyugis Integrated Project hebben op vele fronten aandacht voor deze problematiek. Zowel door het mee opzetten van voorlichtingsprogramma’s als door het opzetten van begeleidingstrajecten voor weeskinderen, weduwen en aidspatiënten. OIP werkt op alle fronten aan de aidsproblematiek in Kenia. Werkt u met ons mee? Uw bijdrage kan levens redden.

Wilt u graag een financiële bijdrage leveren aan de vele projecten? Neem dan contact op met de medewerkers van OIP Nederland.

Links